מצוק

מלבי"ם:

צרה - צרה חיצונית, ומצוק - בנפש. (תהלים קיט קמג)