מצור

(ראה גם: מלחמה)

ספרי:

כי תצור אל עיר, במלחמת הרשות הכתוב מדבר, אל עיר - ולא לכרך, אל עיר ולא לכפר. ימים רבים, ימים שנים, רבים שלשה, מכאן אמרו אין צרין על עיר של גוים פחות מג' ימים קודם לשבת. להלחם עליה לתופשה, ולא לשבות... ואין צרין על עיר תחילה בשבת אלא קודם לשבת שלשה ימים, ואם הקיפוה ואירעה שבת להיות, אין השבת מפסקת. (שופטים רג)

מלבי"ם:

שם מצור מציין לרוב הבנין הנעשה לכבוש על ידו את הדבר שהוא צר עליו, אתיצבה על מצור, כלוחם הצר על העיר ורוצה לכבשה, ולפעמים בא על החוזק שיבנו להשגב בתוכו, כמו "ויבן ערי מצורה ביהודה" (דברי הימים ב' י"ד)... (הכרמל)