מקשרות

תרגום אונקלוס:

המקשרות - מבכיריא. (בראשית ל מא)

רמב"ן:

המקשרות - שהזכרים אינם נפרדים מהם לרוב תאותם, והנולדים בעת ההיא יקראו קשורים על שם אביהם, ויש אומרים קשורים - בריאים. (שם)

רשב"ם:

המקשרות - בזמן שרובן מתעברות. (שם)

מבעלי התוספות:

המקשרות - נראה שבא מלשון קשר, שהיו קושרים על הבכורות החביבות, וגם בדורנו דרך לחבב הבכורות. (שם)

רש"ר הירש:

המקשרות - אולי בהתאם לגמרא שבת נ"ב שחוזות, שאוחזין האליה שלהן למעלה כדי שיעלו עליהם הזכרים. (שם)