מראה   יפת תאר

תרגום יונתן:

יפת תאר ויפת מראה - יאי בריוא ושפירא בחזוא. (בראשית כט יז)

רש"י:

תאר - הוא צורת הפרצוף, מראה - הוא זיו קלסתר. (שם כט יז)

אבן עזרא:

תאר - כמו ותאר לכם הגבול, כל אבר כעין והאף והפה יפה, ומראה - הכל יפה, או מראה על עין הפנים הנראה. (שם)

רד"ק:

תאר - צורת הפנים והאברים והקומה, מראה - הבשר לבן ואדום, והשער שחור. (בראשית כט יז)

אור החיים:

יפת תאר - שיש בחינת כללות הפנים וכללות הגוף או תאר כמשמעו, ומראה - חן שיתאוה לה כל רואה. (בראשית כט יז)

מלבי"ם:

ומראה הנגע - המראה אינו אמיתת הדבר כמו שהוא בעצם המושג, רק כפי שנדמה לעצם המשיג... (ויקרא יג ג)

דע שיש הבדל בין עין המורה על הצבע ובין מראה, שעין מציין רק הצבע, ומראה מציין כל פרטים הנראים בו, כמו כמראה צרעת, כמראה אש, כמראה הלפידים, אבל כעין הבדולח הוא רק בצבע... (שם שם ה)