מראה   מראתו

תרגום יונתן:

מראתו - ויעדי ית זרוקפיה. (ויקרא א טז)

תרגום אונקלוס:

מראתו - זפקיה. (שם)

רש"י:

מראתו - מקום הרעי, זה הזפק. (שם)

רש"ר הירש:

מראתו - נראה שהוא לשון המראה, כי כולל את כל כלי העכול מתחלתם. (שם)