מראשותיו

תרגום יונתן:

וישם מראשותיו - ...ניסא תליתיא אבניא דנסב יעקב אבונן ברמשא ושוי יתהון תחות יסודי רישיה... (שם)

תרגום אונקלוס:

מראשותיו - ושוי אסדוהי. (שם)

רש"י:

מראשותיו - עשאן כמין מרזב סביב לראשו שירא מפני חיות רעות. (שם)

אבן עזרא:

מראשותיו - לשון רבים, כמו מרגלותיו. (שם)

הכתב והקבלה:

מראשותיו - רוצה לומר סביב ראשו, וכן החנית והצפחת מראשותי שאול (שמואל א' כ"ו), וכן מרגלותיו סביב רגליו, כברות. (שם)