מרודים

אבן עזרא:

וענים מרודים - כמו מעונים. (ישעיה נח ז)

רד"ק:

מרודים - מטלטלים. (שם)

מצודת דוד:

מרודים - נאנחים על שאין להם מחסה. (שם)