מריא

רש"י:

ומריא - שור של פטם. (מלכים א א ט)

מריאים - צאן פטומות. (ישעיה א יא)

רד"ק:

ומריא - המפוטם בבית על האבוס. (מלכים א א ט)

אבן עזרא:

מריאים - גדול משור, וחלבו אסור, ולהגאון כמו בריאים. (ישעיה א יא)