מרים התרמודית

תלמוד בבלי:

אמרו לו מעשה במרים התרמודית שנזרק עליה אחד מן הדמים (של קרבן נזיר), ובאו ואמרו לה על בתה שהיתה מסוכנת, והלכה ומצאה שמתה, ואמרו חכמים תביא שאר קרבנותיה ותטהר. (נזיר מז א)