מרמה

(ראה גם: כזב, ערמה, שקר)

תרגום יונתן:

במרמה - בחוכמתא. (בראשית כז לה)

הכתב והקבלה:

במרמה - בערמה, שאין לומר שיצחק דבר לשון הרע מהחמורות ומשלח מדנים בין אחים, והוא מלשון רם, שבא ברוממות על חברו על ידי תחבולה. (שם)

מלבי"ם:

השמות מרמה ותוך יציינו שניהם הרמאות והשקר, וההבדל ביניהם הוא, שתוך הוא ענין רמוי בדבר שיש לו שתי פנים, דיבור של שני פירושים שבו מרמה את השומע, והמרמה הוא הדבור החיצוני שבו יתלבש התוך, שהוא הפנים הצפונים בדבורו, באופן שהתוך שוכן תמיד תוך המרמה, ולפעמים המרמה שוכן בהתוך, כמו "שבתך בתוך מרמה", מצייר את המרמה כעצם מופשט ומדבר אל המרמה, את המרמה שבתך בתוך, ימליץ שאצלם המרמה יושב תוך התוך, וירמו את עצמם במצפוני לבם בעניני האמונה, ובמרמה מאנו דעת את ה', במרמה צפונה בקרב איש ולב עמוק, היפך הרגיל, שהמרמה שוכנת בפה הרמאי. (הכרמל)