מרעהו

(ראה גם: אדם-חברו, רע)

תרגום יונתן:

ואחזת מרעהו - ואתקיף ברחמוי למיזל עמיה. (בראשית כו כה)

תרגום אונקלוס:

ואחוזת מרעהו - וסיעת מרחמוהי. (שם)

רש"י:

מרעהו - כתרגומו, ויש פותרין מרעהו מ"ם מיסוד התיבה, כמו שלשים מרעים דשמשון, כדי שתהיה תיבת ואחזת דבקה, אבל אין דרך ארץ לדבר על המלכות כן, סיעת אוהביו, שאם כן כל סיעת אוהביו הוליך עמו, ולא היה לו אלא סיעה אחת של אוהבים, לכן יש לפותרו בלשון הראשון. (שם)

רשב"ם:

מרעהו - כתרגום חבורות אוהביו, והמ"ם כמו מ"ם של מריע ותוקע, ומ"ם של אנכי מסב כלי מלחמה, וכן יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם... (שם)