מרשה

רש"י:

המורשתי - מעיר מרשה. (מיכה א א)

מלבי"ם:

מורשת גת - רחבעם בנה את מורשה אצל גת להגן עליה, וכשבא פקח עם פלשתים על יהודה נתנו לו בתי אכזיב, כדי שמורשת גת תשאר להגין על גת. (שם שם טו)