משואות

רש"י:

למשואות - פעימות ובהלות שלך יהיו לאויביך, למשואות נצח - לשון חורבן. (תהלים עד ג)

רד"ק:

למשואות - שם במקום הפועל להשאות. (שם)