משורה

(ראה גם: מדות)

ספרא:

ובמשורה, זו זיר הגדול, ויש אומרים זו קוטית קטנה, ויש אומר זו המחוק. (קדושים פרק ח ו)

אברבנאל:

ובמשורה - לא חזר עליה, כי היא קטנה, לרז"ל אחד מל"ג בלוג, ולדעתי הוא כמו מספר. (דברים כה יג)

מלבי"ם:

בפירוש שם משורה יש בספרא ג' דעות, לפירוש א' וב' הוא מדת הלח, רק שלפירוש האחד הוא מדה גדולה, שהיא זיד הגדול, מענין סיר המיוחד לבישול, ופירוש במשורה תשתה הוא לפי זה תשתה בסיר הנמאס, ולפירוש הב' היא קיטית קטנה, והיא מדה קטנה, אחד מל"ו בלוג, ופירוש הג' הוא המחק, מענין אם יתגדל המשור, הכלי הנוסר ומחלק בעצמים שכן המחק חולק חלק הנמדד. (הכרמל)