משוש

(ראה גם: שמחה, ששון)

מלבי"ם:

ישיש עליך - משוש הם הסימנים החיצוניים להוראת השמחה, והשמחה היא בלב. (צפניה ג יז)