משי

רמ"ע מפאנו:

וכן עתיד הקב"ה להוסיף כח בתולעת המשי שזכרו רבותינו מפליאות הדוגמא שיש במאורעות שלה והנראית לעין כי היא הרמז לתחיית המתים ולקרני ההוד ולכנפים שעתידים להתחדש להם כנשרים, ואז תעשה לעצמה בית גדול שכולו משי נקי ויפתח מאליו עם גמר מלאכתו בצאת ממנו התולעת לאויר העולם, והיה פי ראשו בתוכו כדכתיב בראש הרים, והוא כעין מעשה המעיל, יכין וצדיק ילבש. (מאמר חקור דין חלק ב פרק ד)