משך

תרגום יונתן:

במושך הזרע - במפק בר זרעא. (עמוס ט יג)

אבן עזרא:

משך הזרע - הכלי בו הזרע. (תהלים קכו ו)

רד"ק:

משך הזרע - יקרא הזרע ששמו נמשך למרחוק, כמו משך חכמה. (שם)