משכן   קרסים

(ראה גם: משכן-יריעות)

זהר:

וכתוב ועשית חמשים קרסי זהב, ולמדנו, מי שלא ראה אלו הקרסים במשכן לא ראה אור הכוכבים שברקיע, משום שבמראה ההיא ובאופן ההוא (של הכוכבים) היו דומים (קרסי המשכן) לכל מי שהסתכל בהם. (תרומה תתמב, וראה עוד ערך כוכב)

תלמוד בבלי:

ראה משכן-קרשים שבת צח א.