משל   מלך

(ראה גם: מלך, שלט)

תרגום יונתן:

ולמשל - ולמשמשא. (בראשית א יט)

רש"ר הירש:

ואתה תמשל - תנהיג, לא במובן של כבוש, לכן גם משלי - דברים המנהיגים אותנו. (שם ד ז)