משנים

תרגום יונתן:

ועל המשנים - שמניא. (שמואל א טו ט)

רש"י:

המשנים - הבריאים, לשון כבש משנה, על שם שכפול בבשר ובשומן, וכן "ופר השני". (שם)

רד"ק:

המשנים - לתרגום יונתן כמו שמנים, בהיפוך האותיות, ויש לומר כבשים בני שנה... ויש מפרשים שניים לבטן. (שם)