משפח

תרגום יונתן:

משפח - אנוסין. (ישעיה ה ז)

אבן עזרא:

משפח - מגזרת מספחת. (שם)

מצודת דוד:

משפח - אספו חטאים רבים, או עושים מעשים מגונים כמספחת. (שם)

הגר"א:

משפח - חברי גנבים כולו. (שם)