משפתים

תרגום אונקלוס:

בין המשפתים - בין תחומיא. (בראשית מט יד)

אבן עזרא:

המשפתים - המערכות, ואולי מגזרת תשפות שלום. (שם)

אברבנאל:

המשפתים - מערכות האדמה לעבדה. (שם)

רש"ר הירש:

המשפתים - הכירים שבבית. (שם)