משק   בן משק

תרגום אונקלוס:

ובן משק ביתי - פרנסא. (בראשית טו ב)

אבן עזרא:

משק - מגזרת שקק, וסגול מהסמיכות. (שם)

רד"ק:

בן משק - היוצא ונכנס. (שם)

הכתב והקבלה:

ובן משק - המחובר אתי להתרועע ולהשתעשע במקום בן. (שם)

רש"ר הירש:

ובן משק ביתי - השוקק וצפה עם משפחתו לירשני. (שם)