משק

רש"י:

משק - לשון נהם, כמו דוב שוקק. (ישעיה לג ד)

מלבי"ם:

כמשק גבים - כארבה שטבע בגבים ואוספים אותו. (שם)