מתום

אבן עזרא:

מתום - בריאות. (תהלים לח ד)

רד"ק:

מתום - שלמות. (שם)

מלבי"ם:

שם מתם בא בכל מקום בחירוק לבד פעם אחת שבא בחול"ם, "מעיר מתום ועד בהמה" (שופטים כ' מ"ח), וההבדל הוא מתים בחירוק מציין אנשים, ומציין אנשים חלושים, ומתום בחולם מציין שם המפשט של האנושיות המתאר את העיר, ולכן מגבילו נגד בהמה, מן האנושיות עד בהמה. (הכרמל)