מתים

תרגום יונתן:

מתיך - שפר גבריך. (ישעיה ג כה)

אבן עזרא:

מתי מספר - מתי כמו אנשים... (בראשית לד ל)

מתים - בני אדם. (דברים ב לד)

מאירי:

מאותם אנשים שידך בהצלחתם, שהוא שבט יהודה שניתנה לו המלוכה. (תהלים יז יד)

אלשיך:

ממתים ידך - מבקש שיהיו מהמתים על ידו ולא על ידי מלאך המות, או השאיר מזכות אבות לבנים. (תהלים יז יד)

הכתב והקבלה:

מתי מספר - אנשים חסרי כח ואומללים. (בראשית לד ל)

מלבי"ם:

ראה ערך מתום.

רש"ר הירש:

ממתים - כינוי משפיל לאדם. (תהלים יז יד)

העמק דבר:

מתים - אנשים בעלי גבורה. (דברים ב לד)