מתכונת

תרגום יונתן:

ואת מתכונת - וית סכום. (שמות ה ח)

במתכונתה - כדמויה. (שם ל לז)

רש"י:

ואת מתכונת - סכום חשבון הלבנים שהיה כל אחד עושה ליום... (שמות ה ח)

אבן עזרא:

ואת מתכונת - כמו תוכן, דבר ידוע. (שם)

רש"ר הירש:

ואת מתכונת - ולא מספר, שוב תכסיס מרושע, אין מתכונת הסכום הכללי, אלא היחס הכמותי, תוכן הוא היחס המספרי של חלקי גוש או חלקי סכום בודדים, בינם לבין עצמם, כן לגבי שמן המשחה וקטורת... אין פרעה אומר עד הנה מסרו העברים כמות זו וזו של מיליוני לבנים לחודש, ויהא גם ליום, יעשו כן להבא, כי אז ניתן היה לבצע את העבודה ואף להקל עליה תוך חלוקתה... אבל לא כן יאמר פרעה, את מתכונת הלבנים וגו', תשימו עליהם, מכל אחד מיכסתו היומית גם להבא... (שם)