נא  אמון  

תרגום יונתן:

מנא אמון - מאלכסנדריא רבתא. (נחום ג ח)

רש"י:

מנא אמון - הגדולה את מאלכסנדריא שהיתה אומנת ומגדלת מלכי מצרים והם היו לה לחומה. (שם)

אברבנאל:

היטיבי מנא אמון - הבוטחת בגבוריה עד שאין לה חומה, ובכל זאת החריבה נבוכדנצר בלכתו על נינוה, ואינה אלכסנדריא, שנבנתה צ' שנה אחרי מות נבוכדנצר, אלא עיר אחרת שאומנים בה מלכי מצרים. (שם)