נאדר  

תרגום יונתן:

נאדרי בכח - משבחא היא בחילא. (שמות טו יא)

תרגום אונקלוס:

נאדרי - אדיר בחילא. (שם)