נאוה  

אבן עזרא:

נאוה - מגזרת תאוה, ומשקל נשמע, ויש אומרים כמו נאה שבלשון הגמרא. (תהלים לג א)

רד"ק:

נאוה - משורש אוה, וכן "נאוו לחייך", ובכולם האל"ף נחה, ופירושו יפה. (שם)