נאום  

(ראה גם: אמר, דבר)

אבן עזרא:

נאום - הוא שם, והאומר נם תחת נאום הוא בעצמו נם. (ישעיה א כד)

נאום - דבר, כמו וינאמו נאם. (במדבר כד ד)

מלבי"ם:

פועל נאום מציין מאמר גוזר ומסודר, דברים נמרצים ונמלצים, כמו וינאמו נאום, נאום ה' על הגוזר, ומזה שם נאמנים על הרגילים לדבר דברים נמרצים במליצה, שיטיפו אל העם בשער בת רבים, והנו"ן האחרונה נוספת לסימן שם התואר, כמו רחמן, ובא לרוב על הנביאים ודבריהם, ומזה הפירוש "מסיר שפה לנאמנים"... (הכרמל)

רש"ר הירש:

נאום - מופיע רק ביחס לדבר ה', לרשע קול היצר הוא קול ה' המסכים לעשיית הרע, כביכול, כי אחרת היה מונעו מכך. (תהלים לו ב)