נאור  

רש"י:

נאור - מנאר האויבים ומטלטלם מהעולם. (תהלים עו ה)

אבן עזרא:

נאור - נכבד שאינו גוף, ויש מפרשים משחית, כמו "נאר מקדשו". (שם)

מצודת דוד:

נאור - מנהיר ומצהיל. (שם)