נאלח  

תרגום יונתן:

נאלחו - אתרשלו. (תהלים יד ג)

רש"י:

נאלחו - הפכו לקלקול. (שם)

אבן עזרא:

נאלחו - נשחתו. (שם)

רש"ר הירש:

נאלחו - מלשון אלה, אין צורך להענישם, כי כל אחד הוא קללת רעהו. (שם)