נאר  

תרגום יונתן:

נארת - אשניתא. (תהלים פט מ)

נאר - בעט. (איכה ב ז)

רש"י:

נארת - בטלת. (תהלים פט מ)

אבן עזרא:

נארת - השחת. (שם)

אלשיך:

נאר - זנח והפריד בית המקדש של מעלה משל מטה, ועל ידי זה בטלה קדושת התחתון... (איכה ב ז)