נבח  

 

ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנותיה, ויקרא לה נבח בשמו. (במדבר לב מב)

סדר עולם:

ונבח היה מן הנולדים במצרים ומת לאחר מיתת משה רבינו, ונקבר בעבר הירדן, ולא נותר מהם איש וגו'. (פרק ט)