נבט  

(ראה גם: ירבעם)

תלמוד בבלי:

...בן נבט, בן שניבט ולא ראה, תנא הוא נבט, הוא מיכה, הוא שבע בן בכרי, נבט שניבט ולא ראה... נבט ראה אש שיוצאת מאמתו, הוא סבר איהו מליך, ולא היא, ירבעם הוא דנפק מיניה. (סנהדרין קא ב)

רד"ק:

נבט - במדרש, הוא נבט הוא שבע בן בכרי, אך שבע מבנימין, ונבט מאפרים. (מ"א יא כו)