נגש  

תרגום יונתן:

נגש - אידחיק. (ש"א יד כד)

נגש - בעי. (ישעיה נג ז)

רד"ק:

נגש - בממון, נענה - בגוף. (ישעיה נג ז)

מלבי"ם:

ומבואר אצלנו ההבדל בין קרב ובין נגש, שקריבה היא בששניהם שוים וקל להתקרב אליו, והגשה היא בשיש קושי לגשת אל הדבר... (שמות יט טו)

נגש - באו בעל כרחם למלחמה, על ששאול התגרה בפלשתים. (ש"א יד כד)