נדה   מוהר

רש"י:

נדה - מוהר. (יחזקאל טז לג)

רד"ק:

נדה - נתן לזונה, ורז"ל הרגילו לשון במהר הבתולות, נדוניה. (שם)

מלבי"ם:

אתנן - על שכיבה אחת, ונדה הוא שכר מאהב קבוע. (שם שם ל)