נהג  

(ראה גם: נהל, נחה)

מלבי"ם:

וה' נהג רוח - רוצה לומר שלא בא בסבה טבעית, רק ה' נהג אותו, (שגדר פעל נהג והבדלו מן נהל נחה, שמושך הדבר בעל כרחו). (שמות י יג)

רש"ר הירש:

ולא נחם - נהג מציין בעקר הולכת יצורים חסרי רצון ותבונה, ואילו נחה מציין הולכת נפשות בעלות רצון ותבונה אל מטרתם הנכספת. נחה קרוב לנאה, רצוי ומקובל, ונהה נכסף לדבר בצער ובחוסר סיפוק. (שם יג יז)