נהיה  

(ראה גם: היה)

רב סעדיה גאון:

ושנתו נהיתה - נטרפה. (דניאל ב א)

נהייתי ונחלתי - נצטערתי עד שחליתי. (שם ח כז)

רש"י:

ושנתו נהיתה - נשברה, כמו הווה על הווה. (שם ב א)

נהייתי - לשון הוה ושבר, נצטערתי על הפורענות. (שם ח כז)

אלשיך:

ושנתו נהיתה - חזקה עליו ונשקע בה. (שם ב א)