נהל  

(ראה גם: נהג, נחה)

הכתב והקבלה:

וינהלם בלחם - נהג נאמר על התנועה והטלטול על פי רצונו של המנהיג, נהל על תקון ההנהגה הסדרית, להצמיח למונהג תועלת וטובה, נחה באותו מובן, ורוצה לומר שעל ידי זה ינצל מהפסד ופגע, נהל נאמר על ההנהגה שעל ידי תוספת טובה. (בראשית מז יז)

מלבי"ם:

נחית - הנחה היא ההנהגה ברצון ובנחת, נהלת - המנהל הוא המנהיג את החלש והחסר כח ללכת בעצמו. (שמות טו יג)

רש"ר הירש:

נהלת - נחה הוא להוביל לקראת המטרה, נהל בא תמיד בהוראת הדרכת אדם חלש תוך שימת הלב אל חולשתו, כך "עלות ינהל" (ישעיה מ' י"א)... (שם)