נהר   ונהרו

תרגום יונתן:

ונהרו - ויתפנקון. (ירמיה לא יא)

רש"י:

ונהרו - יאספו כנהר. (שם)

רד"ק:

ונהרו - ענין מרוצה על החפץ. (שם)