נוגש  

תרגום יונתן

קול נוגש - לא שמעו ינקי בית רבא קול אמוראה. (איוב ג יז)

רש"י:

והנוגשים - מצריים היו, והשוטרים היו ישראלים, הנוגש ממונה על כמה שוטרים, והשוטר ממונה לרדות בעושי המלאכה. (שמות ה ו)

רשב"ם:

והנוגשים - ממונים על השוטרים, כמו שופטים ושוטרים, ממונין לצוות את השוטרים, והשוטרים רודים בעם לעשות מה שהשופטים מצווים. (שם)