נוכח  

(ראה גם: מול, נגד)

חזקוני:

לנוכח אשתו - לתקנת אשתו, כמו נכח ה' דרככם. (בראשית כה כא)

עקדה:

לנוכח - ...והנכח הוא הגבול הצר, כמו הנקודה, והוא ענין הכיוון המיוחד, כמו עיניך לנכח יביטו. (שם)

הכתב והקבלה:

לנכח - עיקר הוראת נכח על התאמצות, כענין ווכוח, ורוצה לומר התפלל להפצרת אשתו. (שם)

מלבי"ם:

מלת נכח מציינת דבר המגביל נגד דבר אחר, ומורה שההגבלה הזאת היא מכוונת ביושר נגד איזו נקודה, ובדברים ההגיוניים מציין נכח הדבר המגביל נגד האלקים, אשר הגבלה זו לא נודעה בחוש, רק בשכל ובינה... כי המבין יבין בהקשי התבונה וצריך שיגביל תבונתו לנוכח המושג, ולא יוליכהו תבונתו לנוכח המושג, ולא יוליכהו הקישו שולל אל צדדים רבים, ומזה הוא "נכוחים למבין", סודות התורה המושגים לחכם ומבין מדעתו נכח ה' כבודו, בלא שום נטיה מן נקודת האמת, והיפך "נכחה" הוא עול, כי העול מציין נטית ההגבלה ההגיונית בהשגתו. (הכרמל)