נום  

(ראה גם: שינה, תנומה)

מלבי"ם:

ינום - מסבת יגיעה, יישן - שינה טבעית. (ישעיה ה כז)