נוס  

(ראה גם: ברח, מנוס)

ספורנו:

ויברח - מלת הבריחה בכל מקום תורה על סור האדם מאיזה מקום ואין רודף, וזה מדאגת היזק עתיד, אבל סור האדם מן המקום מפני היזק הווה או מפני רודף, יקרא ניסה. (בראשית לא כא)

הכתב והקבלה:

וינוסו - נופל על סור האדם מפני היזק הווה או רודף, וברח על דאגת היזק בעתיד. (שם יד י)