נועז  

רש"י:

עם נועז - כמו לועז, אשור ובבל. (ישעיה לג יט)

אבן עזרא:

נועז - לא ידענו אם הנו"ן שורש או נפעל, וטעמו נכרי, או משנה. (שם)

רד"ק:

נועז - עז. (שם)