נוצרים  

(ראה גם: נצרות)

תרגום יונתן:

נוצרים - חטופן כקטופין. (ירמיה ד טז)

נוצרים - צופים בראשי המגדלים להכריז למרחוק, כלומר אותם ששמרו התורה יכריזו. (שם לא ה)

רד"ק:

נוצרים - חיל נבוכדנצר, ונקראו על שמו. (שם ד טז)

אברבנאל:

נוצרים - מנבא על הרומיים שיבאו ממרחק רב על ירושלים, ונקראים גם אצלנו כיום נוצרים. (שם ד טז)

...וקרא הרומיים נוצרים, נצר ונצורה ענין חורבן, שהיו מחריבי ארצות, ומצורף לנבואה שיאמינו בנוצרי. (שם שם יט)

מלבי"ם:

נוצרים - חשבו שיצטרכו לצור היטב לא רק למשמר... (שם שם טז)

קראו נוצרים - שהעמידו בל יעלו בני אפרים לירושלים. (שם לא ה)