נוקד  

תרגום יונתן:

נוקד - מרי גיתין. (מלכים ב ג ד)

רד"ק:

נוקד - על שם שהצאן נקודות לרוב. (שם)