נזם  

(ראה גם: תכשיט)

תרגום יונתן:

נזם זהב - קדשא דדהבא. (בראשית כד כב)

אבן עזרא:

נזם - יש נזם שהוא באף, גם באוזן, ושעל האף ירד מעל פתיל קשור במצח. (שם)

מלבי"ם:

שם נזם מציין תכשיט באוזן שתולים אותו בנקב שבתנוך האוזן, וגם תולים אותו בנקבי האף. (הכרמל)

רש"ר הירש:

לא ברור הקשר שבין הנזמים לבין ע"ז, מעט מאד תוסיף לנו העובדה, שגם עגל הזהב וגם האיפוד של גדעון נעשו שניהם מנזמים, אפשר וסמלים של ע"ז היו חקוקים על הנזמים שבביזת שכם, אך יש לשים לב לתרגום הארמי - קדשיא. (בראשית לה ד)